Skip to content
EPD
Tweede Kamer neemt Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg aan
gepubliceerd

De Tweede Kamer heeft de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. Deze nieuwe wetgeving schrijft voor dat specifieke gegevenssets, zoals medicatiegegevens, verplicht digitaal en conform standaarden moeten worden gedeeld. De exacte voorwaarden daarvan worden uitgewerkt in zogeheten NEN-normen.

De Wegiz is een belangrijk wettelijk kader voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Op dit moment ontvangen apotheken al van de overgrote meerderheid van de voorschrijvers digitale recepten. Ook verzenden apotheken vaak al toedienlijsten naar elektronische registratiesystemen van instellingen. De Wegiz stelt dit type uitwisseling wettelijk verplicht, inclusief voorwaarden in NEN-normen, voor alle voorschrijvers, verstrekkers en toedieners.

Het versnellingsprogramma VIPP Farmacie sluit naadloos aan op de Wegiz. Dit subsidieprogramma gaat apothekers en leveranciers van apotheekinformatiesystemen de komende jaren ondersteuning bieden bij het in gebruik nemen van de standaarden en normen die de Wegiz stelt aan uitwisseling.

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/tweede-kamer-neemt-wet-elektronische-gegevensuitwisseling-de-zorg-aan