Skip to content
Medicijn registratie
Kickstart van het landelijke programma Medicatieoverdracht gestart
gepubliceerd

De Kickstart van het landelijke programma Medicatieoverdracht is gestart. Regio-organisaties GERRIT (regio Friesland) en Stichting RijnmondNet (regio Rijnmond) starten met apothekers, andere zorgaanbieders en hun leveranciers als eerste met de implementatie van de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9 (MP9) in combinatie met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Aan de implementatie nemen drie apotheken uit beide regio’s deel, samen met hun apotheek informatiesysteem leveranciers CGM, Smartmed en Chipsoft. Met deze tweejarige Kickstart is de landelijke uitrol van medicatieoverdracht in de keten in de praktijk begonnen.

De Kickstart Medicatieoverdracht omvat het aanpassen van informatiesystemen, het testen ervan en een eerste begeleide uitrol van de systemen en de werkprocessen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Ook het ontsluiten van informatie naar patiënten middels een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) maakt er onderdeel van uit. Om de landelijke implementatie zorgvuldig te laten verlopen delen de regio-organisaties hun praktijkervaring en wordt de informatiestandaard bijgesteld, indien nodig. Op basis van deze testen in de praktijk worden de punten op de i gezet. Tegelijkertijd is het een voorbereiding op de landelijke implementatie van medicatieoverdracht in de keten.

De Kickstart en VIPP Farmacie
VIPP Farmacie biedt apotheken en hun AIS-leveranciers de middelen om deel te nemen aan het landelijke programma Medicatieoverdracht. In de Kickstart dragen de deelnemende apotheken, samen met hun AIS-leveranciers, bij aan het vergaren van kennis, het opdoen van inzichten en het meenemen van de geleerde lessen naar het programma VIPP Farmacie. Het programma VIPP Farmacie maakt in 2024 en 2025 de uitrol mogelijk van MP9 bij alle apotheken in Nederland via de regionale samenwerkingsverbanden van apotheken. Op de website van VIPP Farmacie staat meer informatie over de planning, voorwaarden voor deelname en welke voorbereidingen apotheken kunnen treffen. Meer informatie over de Kickstart is te vinden op de website van het landelijke programma Medicatieoverdracht.

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/kickstart-van-het-landelijke-programma-medicatieoverdracht-gestart