Skip to content
Keuze mogelijkheden
Minister Kuipers onderzoekt opt-out voor delen medicatiegegevens
gepubliceerd

Minister Kuipers (VWS) doet onderzoek naar een zogeheten opt-out-regeling voor het delen van medicatiegegevens. Dat liet de bewindspersoon weten tijdens een Kamerdebat over de gegevensuitwisseling in de zorg. Met een opt-out zijn relevante medicatiegegevens van patiënten beschikbaar voor alle zorgverleners die hen behandelen, tenzij de patiënt daartegen bezwaar maakt. De KNMP en andere zorgkoepels pleitten richting het debat gezamenlijk voor zo’n opt-out-regeling. Daarmee kan de medicatieveiligheid worden verbeterd en administratieve lasten worden verminderd.

In een gezamenlijke brief pleit de KNMP, samen met de Nederlandse GGZ, Federatie van Nederlandse Trombosediensten, Ineen, LHV, NHG, NVZA, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, ervoor om de toestemming voor het delen van medicatiegegevens te vergemakkelijken via een opt-out De partijen wijzen erop dat veel kwetsbare patiënten er onterecht vanuit gaan dat hun gegevens al beschikbaar zijn voor zorgverleners. Die last wordt met een opt-out-systeem weggehaald. Tegelijkertijd benadrukken de koepels dat patiënten altijd het recht moeten hebben om die toestemming voor het delen van gegevens in te trekken. 

De Tweede Kamer debatteerde op 15 september en 16 september over het uitwisselen van gegevens in de zorg. In die debatten werd ook het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) besproken. Deze kaderwet zorgt ervoor dat deze uitwisseling een wettelijke basis krijgt, waarna in onderliggende wet- en regelgeving de exacte inhoud en wijze nader wordt uitgewerkt. De KNMP kijkt positief tegen deze nieuwe wet aan.

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/minister-kuipers-onderzoekt-opt-out-voor-delen-medicatiegegevens