Skip to content

Voor de uitwisseling van medicatiegegevens in de apotheek

Op uniforme wijze medicatieberichten uitwisselen tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënt. Daar wordt iedereen beter van!

VIPP Farmacieprogramma is een subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Waarom VIPP Farmacie?

VIPP Farmacie staat voor versnelling informatie-uitwisseling patiënt en professional. Het programma, inclusief subsidieregeling, is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgesteld voor openbare apotheken, poliklinische en dienstapotheken. Het doel van deze regeling is:

  • Het vergroten van de medicatieveiligheid voor patiënten en de efficiëntie van dossieroverdracht door een goede elektronische overdracht van medicatiegegevens.
  • Complete, betrouwbare en actuele informatie-uitwisseling.
  • Het uitbouwen van de rol van apothekers als dé medicatiespecialist in het samenspel tussen professional onderling en tussen professional en patiënt. Zo worden verstrekkingen met verkeerde doseringen voorkomen en medicatie-interacties vermeden.
  • Aansluiten bij de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) waarin het digitaal uitwisselen van gegevens in de zorg verplicht wordt, ook in de apotheek. 

Uitgelichte nieuwsberichten

Nieuws
gepubliceerd
Mijlpaal voor Medicatieproces9: 3 AIS-leveranciers ontvangen met succes medicatiegegevens van voorschrijfsystemen
Nieuws
gepubliceerd
Tweede kamer vraagt om verkenning opt-out voor delen medicatiegegevens
Nieuws
gepubliceerd
VIPP Farmacie: MedicatieProces 9 vanaf eind 2024 in eerste apotheken verwacht

Hoe kan ik deelnemen?

Een apotheek kan deelnemen aan VIPP Farmacie via een regionaal samenwerkingsverband van apotheken (RSOA).

Wat gaat er veranderen in de apotheek?

Wat is de technische impact?

Elke apotheek maakt gebruik van een Apotheek Informatie Systeem (AIS), met elk een eigen techniek en architectuur. Om gegevensuitwisseling volgens de juiste informatiestandaarden mogelijk te maken, moeten deze AIS systemen worden aangepast.


Aanpassingen

  • De implementatie van de informatiestandaarden medicatieproces 9, Lab2Zorg en Contra-indicatie en Overgevoeligheden (CIO) om de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners optimaal te kunnen laten verlopen.
  • Het ontsluiten van informatie naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo)
  • Het aanpassen van de medicatiebewaking

Het team: de gezichten achter het programma

Shanti Ganesh

Programmamanager

Gestructureerd en betrouwbaar
Out of the box en detaillist met overzicht

Hanne Velthuis

Leveranciersmanager

Optimist en verbinder
Ziet kansen en pakt ze ook

 

Winnie de Bruyn

Regiomanager

Verbinder en deskundig
Onze apotheker in het team

Anneke Huisman

Liaison KNMP

Doorzetter en specialist
Professional met hart voor de zaak

Meer weten over ons en wat we doen, bekijk dan de over ons pagina.