Voor leveranciers

Volledige digitale uitwisseling van medicatiegegevens is alleen mogelijk door middel van aanpassing van het Apotheker Informatie Systeem (AIS). Daarom is de rol van een AIS-leverancier essentieel in dit traject.

VIPP Farmacie biedt ondersteuning aan leveranciers van een volledige oplossing voor de ICT van een apotheek. Dit houdt in dat de volgende onderdelen minimaal aanwezig zijn: receptverwerking, medicatiebewaking, patiëntendossier, logistiek, declaratie, communicatiemodule, aflevercontrole en digitaal archief. VIPP Farmacie begeleidt softwareleveranciers in de voorbereiding, aanmelding bij het validatieloket, implementatie en toetsing tot de eerste ingebruikname(s) bij klanten. Aan het einde van het programma heeft de AIS-leverancier aangetoond dat de informatiestandaarden goed zijn ingebouwd én medicatiegegevens correct uitgewisseld kunnen worden.

Samen met de gebruikersorganisaties worden de gebruikerseisen centraal opgesteld, waarmee elke leverancier aan de hand van werkpakketten, de aanpassingen aan het eigen softwaresysteem kan invullen. Dit voorkomt dat leveranciers met al hun apotheken om tafel moeten. Ook voor de leveranciers levert dit veel op. Leveranciers kunnen in de toekomst functionaliteiten aanbieden aan klanten met als basis de geldende informatiestandaarden. Dit is in lijn met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’, waarmee zij ook anticiperen op de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg die uiterlijk in 2026 van kracht wordt. Door samen te werken met gelijkwaardige ICT-leveranciers kunnen partijen van elkaar leren, wat het proces kan versnellen.

Het Validatieloket ondersteunt leveranciers tijdens het proces van inbouwen van de standaarden, het correct aansluiten op de infrastructuur en het inhoudelijke en technisch testen ter voorbereiding op validatie. Daarna volgt een toets moment waarbij de leverancier zijn validatiekeurmerk krijgt en vervolgens kan starten met de implementatie bij zorgaanbieders.
AIS-leveranciers hebben hiermee één loket dat hen in dit hele implementatietraject begeleidt, waardoor zij zo efficiënt mogelijk maximaal resultaat kunnen behalen. In het validatieloket werken mensen van Nictiz, VZVZ en het programma Medicatieoverdracht en VIPP Farmacie samen. AIS-leveranciers die aan de slag gaan met het programma VIPP Farmacie kunnen zich aanmelden bij het Validatieloket.

Veelgestelde vragen

De beleidsregel voor VIPP Farmacie wordt momenteel opgesteld door VWS in samenwerking met de KNMP. De inschrijving voor de subsidieregeling start zodra de beleidsregel is gepubliceerd.