Skip to content
Senior woman consulting medicine dosage with the pharmacist
Interview: “Met Medicatieproces 9 kun je jouw vak beter doen”
gepubliceerd

Apothekers Jos Lüers en Daphne Louwerier maken inhoudelijke afspraken over medicatieveiligheid in één van kernteams in het programma Medicatieoverdracht. Zij vinden het belangrijk dat landelijke afspraken worden gemaakt met alle zorgsectoren om de medicatieveiligheid te verbeteren.

Jos Lüers werkt als apotheker in Dalen (Drenthe). Hij heeft elke week wel te maken met vakantiegangers die bijvoorbeeld hun medicatie zijn vergeten of met een kind dat een allergische reactie heeft. Omdat bij zijn apotheek geen medicatiedossier beschikbaar is van deze patiënten, ondervindt hij zelf hoeveel tijd het kost om de juiste medicatiegegevens te achterhalen.

Meer zorginformatie
Jos en Daphne zijn bestuursleden van het WSO-bestuur (bestuur van de wetenschappelijke sectie openbare apothekers van de KNMP). Daphne Louwerier is als apotheker tevens betrokken bij de regionale werkgroep in Midden-Nederland om samenwerkingsafspraken te maken met ziekenhuisapothekers. Ook zij maakt zich hard voor landelijke medicatieafspraken. Daphne: “Bij het bespreken van onder andere de multidisciplinaire richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ bemerkten we dat je met regionale afspraken alleen niet alles op kunt lossen. Daar heb je de juiste ICT-infrastructuur voor nodig. Met Medicatieproces 9 kun je jouw vak gewoon beter doen, omdat je veel meer zorginformatie inzichtelijk hebt. Dit geldt overigens voor alle beroepsgroepen in de keten.” In het programma Medicatieoverdracht werken alle zorgsectoren en de patiënt/cliënt samen aan medicatieafspraken voor een goede overdracht in de keten.

Jos: “Door deze afspraken heb je als apotheker bijvoorbeeld inzicht in waarom medicatie is gestopt of gewijzigd. Nu is het dossier opgebouwd op basis van de recepten die zijn afgeleverd aan de patiënt. Als een huisarts een afspraak met de patiënt maakt dat deze één keer per dag het medicijn moet innemen in plaats van twee keer, dan geeft hij daar geen recept voor. De apotheker en medisch specialist ontvangen deze informatie niet en dat betekent dus dat je achter de feiten aanloopt. Met de afspraken in de keten-brede medicatieoverdracht is deze informatie wel voor andere zorgverleners, dus ook de apotheker, direct inzichtelijk.

Verkleinen medicatiefouten
Apothekers maken al regionaal afspraken met huisartsen en ziekenhuizen. Maar veel gebeurt handmatig. Het landelijk invoeren van keten-brede afspraken levert volgens Daphne en Jos belangrijke voordelen op. Jos: “Het belangrijkste is dat het de medicatieveiligheid vergroot. Door een betrouwbaar overzicht van de medicatiegegevens, verkleinen we de kans op medicatiefouten.” “Als de eerste uitgifte van twee antistollingsmedicijnen bij de poliklinische apotheek is geweest en de patiënt komt voor een herhaalrecept bij de huisapotheek, dan heeft de huisapotheek geen inzicht in hoe lang de patiënt beide medicijnen moet gaan gebruiken. In de landelijke afspraken van Medicatieproces 9 zal dit wel inzichtelijk zijn”, vult Daphne aan.

Een andere factor is dat de landelijke afspraken eenheid van taal creëren. Voor iedere zorgverlener in de keten is duidelijk wat wordt bedoeld. Een groot voordeel vinden Daphne en Jos dat je het makkelijker maakt voor de patiënt. Nu heeft de patiënt via portalen inzage in het zorgsysteem van iedere individuele zorgaanbieder. Zo moet de patiënt zelf zijn medische dossier bij elkaar puzzelen. Bij de implementatie van de landelijke medicatieafspraken kan de patiënt zelf via zijn PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) zijn medicatiegegevens ophalen. Dan heeft hij met één druk op de knop inzicht in zijn medicatiedossier.

Tijdswinst
Daarnaast gaan de landelijke afspraken en implementatie uiteindelijk veel tijdswinst opleveren. Daphne: “Zoveel kostbare tijd gaat verloren aan het opvragen en handmatig terugkoppelen van medicatiegegevens. De zorg staat onder druk. Door informatieoverdracht meer en beter te automatiseren, kan zorgpersoneel meer tijd besteden aan patiëntenzorg. En dat zal tevens het werkplezier vergroten!”

Het implementeren vraagt wel een investering in tijd. Jos: “Implementatie van nieuwe systemen kost tijd. En die extra tijd hebben apothekers en andere zorgverleners niet. Daarom proberen we samen met ketenpartners het zo in te richten, dat al zoveel mogelijk wordt geautomatiseerd. Of dit werkt, beproeven we in een kleine setting tijdens de Kickstart.”

Efficiencyslag
Jos is onlangs overgestapt op een ander apothekerssysteem. “Zoals met elke conversie gaat dat niet in één keer goed. Voor het apothekersteam is dit een onrustige periode, want de apotheek draait gewoon door. Ik ben zelf vaker op de werkvloer aanwezig om uitleg te geven, de softwareleverancier is in de apotheek voor ondersteuning en we roosteren, hoewel dat niet makkelijk is, extra personeel in. Daarnaast communiceren we naar patiënten dat het soms iets langer duurt en vragen om hun begrip. Ongetwijfeld krijgen we bij de implementatie van de landelijke afspraken medicatieoverdracht hier ook mee te maken. Maar uiteindelijk levert het je een efficiencyslag op, doordat veel geautomatiseerd is en je een volledig en actueel medicatieoverzicht hebt.”

Kortom, de apothekers benoemen het belang van goede samenwerking zodat meer informatie voor alle zorgverleners rondom de patiënt beschikbaar is. Dit komt de patiëntenzorg en medicatieveiligheid ten goede. Zorginformatiesystemen die optimaal met elkaar communiceren zijn een randvoorwaarde om invulling te kunnen geven aan de multidisciplinaire richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en regionale werkafspraken. Het vraagt om een aanvankelijke (tijds)investering, maar uiteindelijk neemt het ook veel onduidelijkheden en onnodige werkzaamheden weg waardoor iedere zorgverlener zijn vak efficiënter en beter kan uitoefenen.

Bron: https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/usecases/met-medicatieproces-9-kun-je-jouw-vak-beter-doen/