Skip to content
Kickstart-min
Indienen subsidieaanvraag Kickstart geopend
gepubliceerd

Vanaf 17 januari 2022 kunnen subsidieaanvragen voor samenwerkingsverbanden voor de Kickstart Medicatieoverdracht ingediend worden. Het ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar voor de Kickstart Medicatieoverdracht waarbij de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting wordt getoetst in de praktijk.

Deze beperkte setting bestaat uit twee regio’s waar softwareleveranciers, zorgaanbieders en patiënten de stappen 0 (voorbereiding) en 3 tot en met 6 (voorschrijven, verificatie en gebruiken, verstrekken en toedienen) uit het ‘10-stappenplan medicatieveiligheid’ operationeel maken tot en met de eerste begeleide uitrol bij de betrokken zorgaanbieders.

Hierbij moeten minimaal vijf sectoren deelnemen waarbij in ieder geval de sectoren apothekers, huisartsen, ziekenhuizen en patiënt zijn betrokken. De vijfde sector is naar keuze: geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en forensische zorg (GGZ), gehandicaptenzorg, trombosezorg of wijkverpleging en verpleeghuiszorg (VVT). Het streven is dat zoveel mogelijk sectoren participeren in elke regio met een beperkt aantal zorgverleners vanuit de deelnemende sectoren.

Op 24, 25 en 27 januari zijn online informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden in de Kickstart en onderverdeeld naar de doelgroepen zorgaanbieders, ICT-leveranciers en penvoerders. 

Samenwerking

De verkenning van de samenwerkingsverbanden wordt maximaal ondersteund. Ben je op zoek naar partijen of wil je jezelf aanbieden als partner voor een samenwerkingsverband?​ Maak jezelf dan kenbaar via Padlet, een vrijblijvend digitaal prikbord.

Begeleidingsteam Kickstart

(Potentiële) deelnemers, samenwerkingsverbanden, geïnteresseerde zorgaanbieders en leveranciers worden begeleid door het Begeleidingsteam Kickstart. Het team bestaat uit inhoudsdeskundigen op het gebied van informatiestandaarden, de richtlijn en het beleidskader, heeft kennis van zorgsectoren en van leveranciers en biedt ondersteuning voor de aanvraag van de subsidie. Het begeleidingsteam biedt onder meer ondersteuning door informatiebijeenkomsten​, intake gesprekken​, formats en checklists​ en expert advies​.

https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/nieuws/indienen-subsidieaanvraag-geopend/