Skip to content
iStock-920209658-min
VIPP Farmacie gefaseerd van start
gepubliceerd

VIPP Farmacie gaat gefaseerd van start. Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De exacte startdatum wordt bekend zodra VWS de subsidieregeling heeft gepubliceerd. De inhoud van het programma blijft ongewijzigd.

In de eerste fase starten AIS-leveranciers met de bouw van een actueel medicatieoverzicht en de technische ondersteuning van de uitwisseling van labwaarden. De implementatie bij de apotheken zal in een volgende fase plaatsvinden. Regionale apothekersorganisaties dragen daarbij zorg voor de coördinatie van die implementatie. 

Met de bouw van de eerste fase wordt het mogelijk om alle labwaarden die relevant zijn voor farmaceutische zorg op te vragen en in de medicatiebewaking te betrekken. Voorts wordt het dan ook mogelijk om de verzonden stop- en wijzigingsberichten te ontvangen en te verwerken in de apotheek.  Om die overgang in de apotheek te realiseren, vinden voorbereidende gesprekken plaats tussen het VIPP-programmateam, de leveranciers en de regionale apothekersorganisaties. Apothekers worden hierover nader geïnformeerd zodra er meer bekend is. 

Relatie met Medicatieoverdracht

VIPP Farmacie heeft een sterke relatie met ‘Medicatieoverdracht’, het landelijke programma waarin tien sectoren gezamenlijk de multidisciplinaire richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten implementeren. Zo start de eerste fase van de VIPP Farmacie tegelijkertijd met de ‘Kickstart’ van het programma ‘Medicatieoverdracht’. Tijdens deze ‘Kickstart’ worden de informatiestandaarden beproefd in de zorgpraktijk. Zodra de subsidieregeling van de ‘Kickstart’ door VWS is gepubliceerd, start ook de eerste fase van de VIPP Farmacie.