Skip to content
iStock-1315463961-min
Update netwerkbijeenkomst 15 september 2021
gepubliceerd

Regionale apothekersorganisaties spelen een belangrijke rol in het aanvragen van de subsidie voor VIPP Farmacie. Dat aspect is daarom ook tijdens de netwerkbijeenkomst van 15 september toegelicht. Daarbij kwamen onder meer de inhoud van het programma VIPP Farmacie, een korte update van de huidige status van het programma en de rol van regionale apothekersorganisaties aan bod.

VIPP Farmacie is een stimuleringsprogramma van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) voor openbare apotheken met als doel de farmaceutische zorg veiliger en efficiënter te maken en de positie van de patiënt te versterken. Door het laten bouwen en in gebruik nemen van landelijke informatiestandaarden komen actuele medicatieoverzichten beschikbaar voor zorgverleners en patiënten en verbetert de medicatiebewaking.

https://knmp-website-p.knmp.local/actueel/nieuws/knmp-met-apothekersorganisaties-gesprek-over-regionalisering