Skip to content
Wooden blocks with people icon on yellow background. Organization structure, social network, leadership, team building, recruitment, management or human resources concepts.
Ook Eerste Kamer neemt Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg aan
gepubliceerd

De Eerste Kamer heeft de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. Deze nieuwe wetgeving schrijft voor dat specifieke gegevenssets, zoals medicatiegegevens, verplicht digitaal en conform standaarden moeten worden gedeeld. Nadat de Koning en de minister de wet hebben ondertekend, wordt de Wegiz in het Staatsblad gepubliceerd. Eerder in september 2022 stemde ook de Tweede Kamer unaniem in met deze nieuwe wet.

De Wegiz is een belangrijk wettelijk kader voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Op dit moment ontvangen apotheken al van de overgrote meerderheid van de voorschrijvers digitale recepten. Ook verzenden apotheken vaak al toedienlijsten naar elektronische registratiesystemen van instellingen. De Wegiz stelt dit type uitwisseling wettelijk verplicht, inclusief voorwaarden in NEN-normen, voor alle voorschrijvers, verstrekkers en toedieners. 

Het versnellingsprogramma VIPP Farmacie sluit naadloos aan op de Wegiz. Dit subsidieprogramma gaat apothekers en leveranciers van apotheekinformatiesystemen de komende jaren ondersteuning bieden bij het in gebruik nemen van de standaarden en normen die de Wegiz stelt aan uitwisseling.

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/ook-eerste-kamer-neemt-wet-elektronische-gegevensuitwisseling-de-zorg-aan